Технологии и продукти

Фотоволтаици

Първите данни за фотоволтаичния ефект датират от далечната 1839 г., когато френския учен Хенри Бекуерел открива, че може да се добива електричество осветявайки два идентични електрода в слабо проводим химичен разтвор. Първото наблюдение на фотоволтаичния ефект от твърдо тяло, в случая селен, е от 1877г. Дълги години след това той се е използвал за измерване на светлината, тъй като се е нуждаел от малко енергия. По-задълбочените проучвания на този закон направени от Айнщайн през 1905 и Шотки през 1930, са изискали да се направят нови клетки с по-голяма ефективност. Силиконовата клетка, която е преобразувала 6% от слънчевата светлина попаднала върху него в електричество била открита от Чапин, Пеасон и Фулер през 1954г., а този вид клетки са използвани в специални приложения като например в космическите сателити от 1958г. Фотоволтаичният ефект започва да се развива основно след като през 1954 г. Рейнолдс и колектив откриват този ефект при структурата Cu2S/CdS, а Карлсон и сътрудници го демонстрират от през 1958 г.Фотоволтаични инсталации преобразуват слънчева енергия директно в електричество. Произведения ток може да се подава срещу заплащане към обществена електрическа мрежа. В България овъзмездяването на подадения фотоволтаичен ток е регламентирано със Закона за енергетика (ЗВЕИ). За всеки киловатчас енергодоставчика плаща субсидирана цена, по-висока от покупната за потребителя. Следователно инвестиране във фотоволтаична инсталация е печелившо и природосъобразно.

Фотоволтаични електроцентрали

 Малките фотоволтаични централи са изключително подходящи за задоволяване на потребностите от електроенергия на хотели, ресторанти, музеи, ски писти, атракциони, природни и културни забележителности и други туристически съоръжения и обекти. Те биват няколко типа в зависимост от това къде и как са монтирани: на покривите; на полето; на осветителни стълбове; на осветени знаци и пътепоказатели и други. Състоят се от един или множество фотоволтаични панели. Инвертор за преобразуване на правия ток в променлив, ако това е необходимо. Тези системи могат да бъдат асемблирани и с акумулатори когато се налага произведената енергия през деня да бъде използвана през нощта. Инсталациите на покривите, а също така и на полето могат да бъдат и с по-големи мощности като увеличаването на мощността е пропорционално на увеличаване на броя на панелите и необходимата за тяхното монтиране площ. Покривните конструкции от фотоволтаици обикновенно се проектират да произвеждат между 1 – 6kW електроенергия, която е напълно достатъчна за захранването на голяма част от електрическите уреди в хотелите и ресторантите.

Picture1 oresentation

Picture2

Picture3 presentation

 


Слънчеви колектори

Picture4 presentation

Предназначението на слънчевите колектори е да доставят вода нагрята от слънчевите лъчи за отопление и битови нужди. Слънчевите колектори са изключително подходящи за хотели и ресторанти където топлата вода може да потребява интензивно за миене, къпане, пране и отопление. Това е един изключително ефективен алтернативен източник на топлинна енергия. При него експлоатационните разходи се свеждат до нула. Слънчевите колектори са конструирани като серпантини, в които циркулира водата подходяща за загряване. Серпантините са вградени в панели, от които е изтеглен въздуха за да бъде намален топлообмена с външната среда. Панелите са подходящи за монтиране на покриви или други пространства в двора или сградата с подходящо изложение към слънцето.


 

 

Геотермални помпи

 Picture5 presentationЗемните пластове  съхраняват  енергия от слънчевата радиация. Тази енергия може да се извлича от земните пластове с топлообменници или директно от подпочвените води и може да се използва за отопление, охлаждане и БГВ за Вашата къща/сграда. Тази енергия се нарича геотермална.

 Геотермалната енергия е едновременно безвредна за околната среда и е неизчерпаема като ресурс. Извличане на енергия от земните пластове под формата на геотермално отопление е предпочитаното решение в цял свят към този момент.


 

Вятърни електрогенератори

 Picture6 presentationВятърните електрически генератори превръщат енергията на вятъра в електрическа енергия. Тоест – получаваме безплатна електрическа енергия.  ~220V или  ~380V

 Имa два типа  вятърни генератори:

 – ГОЛЕМИ (над 80-100KW и използвайки вятър над 5м/сек.) с кули над 30м и за включване към националната електрическата мрежа;
 – МАЛКИ ( до 20KW и използвайки вятър над 2.5м/сек.) с кули около 10м. и за локално електрозахранване на обекти.

 Втората група са конструирани да стартират при СЛАБ вятър ( над 9 km/h ), което ги прави масово приложими. Те се комбинират с акумулаторна батерия, чрез която се осигурява непрекъснато и равномерно захранване на обекта чрез локална електро мрежа.