Мерки за енергийна ефективност в сектор туризъм

Видове мерки за енергийна ефективност

 

   Мерките за енергийна ефективност са особенно подходящи за да бъдат приложени в сгради на туристически обекти – хотели, ресторанти и други заведения, музеи и други туристически атракциони. Мерките за енергийна ефективност могат да доведат до значително снижаване на потреблението на електро и топло енергия и оттук да бъде постигнат по-ефективен и печеливш бизнес модел. Тук ще Ви представим някои от основните базови модели за енергийна ефективност:

  • Енергиен одит
  • Енергоспестяващи прозорци и дограма – ПВЦ, алуминиева, дървена
  • Изолация на стени, покриви, тавани
  • Енергийно-ефективни печки, бойлери, котли на биомаса и др. системи за отопление
  • Енерго-ефективни газови котли, бойлери и системи
  • Газификация, централно отопление на едноетажни или многоетажни сгради за туристически услуги

 

Енергиен одит

Енергиен Одит

   Енергийният одит дава точка оценка за съществуващото положение в съответните сгради и същевременно е основа за създаването на програма за внедряване на мерките за енергийна ефективност. Чрез енергийният одит може да бъде постигната оптимизация на съответния бизнес модел от сектор „Туризъм“, а също така в значителна степен да бъде подпомогнато опазването на околната среда и високото качество на нейните екологични параметри.

   Енергийният одит определя количествено и качествено потреблението на енергия. Това е вътрешен одит, чийто обект е един от основните ресурси на икономическите субекти – енергийният. Той е необходим при фунционирането на всеки хотел и ресторант, тъй като дава решения в следните направления: Предоставя реалистична информация за съществуващото положение; Определя необходимия разход на енергия; Предлага Проекти за оптимизиране на енергопотреблението; Разработва Програми за енергийна ефективност; Дефинира целите за ефективен енергиен мениджмънт /ЕЕМ/

 

Енергоспестяващи прозорци и дограма – ПВЦ, алуминиева, дървена

Дограма

   Подмяната на съществуващата дограма с ПВЦ, алуминиева или дървена с един или многокамерни стъклопакети ще доведе до повишаване на топлинната изолация и съответно до намаляване на разходите за топлинна или електрическа енергия.

   Основните елементи на енергийно-спестяващата дограма са качеството и материала, от който са изработени рамките, а също така, качеството и технологията, по която са изработени стъклопакетите. В момента се използват масово пластмасови, ПВЦ и дървени рамки, които осигуряват качествено уплътняване на отваряемите и неотваряемите елементи на дограмата. Високата топлинна изолация се постига, чрез използването на еднокамерни или многокамерни стъклопакети. Основният ефект е резултат от изтеглянето на въздуха в камерите между стъклените плоскости.

 

Изолация на стени, покриви, тавани

Изолация

Топлоизолацията е многокомпонентна система, която намалява топлинните загуби на жилището и подобрява комфорта. Тя може да бъде изпълнена по разнообразни технологии, с различни изолационни материали.

Топлоизолация може да бъде поставена от външна и вътрешна страна на жилището. Най-ефективна е външната изолация – на покрива, фасадата и на основата и пода. Топлоизолационните материали, които се използват при изолиране на покрива са XPS или минерална вата. За изолиране на фасадата се използва EPS или минерална вата, а за основата – XPS.

Добре изпълнената и правилно оразмерена топлоизолация намалява значително разходите за отопление на жилището и подобрява неговия комфорт.

 

Енергийно-ефективни печки, бойлери, котли на биомаса и др. системи за отопление

 

   Естествено е, че когато говорим за снижаване на енергийните разходи, едно от първите мероприятия, което можем да проведем е подмяна на основните консуматори на електроенергия или подмяна на уредите или съорженията генериращи топлоенергия.

   За хотелските и ресторантьорските сгради, това са различните видове печки, конвектомати, скари и грилове, а също така бойлери и котли за топла вода. Подмяната на тези уреди с уреди притежаващи по-висок клас на енергийна ефективност е допустим разход за повечето от евро програмите финансиращи проекти фокусирани върху енергийната ефективност. Едно от най-високо разходни пера в туристическите обекти се явява отоплението и климатизацията. Повечето от финансовите програми подпомагат и стимулират подмяната на горивната база на котлите за отопление с екологично чистите и енергоспестяващи отоплителни системи работещи с пелети или дървесен чипс.

Печки-Бойлери

 

Газификация, централно отопление на едноетажни или многоетажни сгради за туристически услуги

 

   Един от най-ефективните варианти за постигане на висока енергийна ефективност в сградите, туристически обекти независимо дали те са едноетажни или многоетажни е изграждането на така наречените централни системи за отопление. Обикновено тези системи се състоят от аграгат за нагряване на водата (котел или печка) и отоплителни радиатори, излъчващи топлинната енергия на нагрятата вода, равномерно разположена на помещенията на сградата.

   Също така е много висока енергийната ефективност когато има възможност туристическите обекти да бъдат включени в газопреносна мрежа. За да се използва оптимална една такава възможност би следвало по-големите консуматори на електрическа енергия да се подменят с техните аналози консумиращи природен газ – печки, бойлери и други.

Газификация