Сайт за Енергийна Ефективност

Научи повече

ЗА НАС & НАШИТЕ ЦЕЛИ

Проектът е фокусиран върху разкриването на възможностите за интегриран селски туризъм в „Тракийско-родопската яка“. Energybiz.eu предоставя на всички предприемачи и заинтересовани страни информация относно технологиите за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в сферата на туризма.
Територията на Общините Родопи и Перущица се характеризира с множество културно-исторически паметници, природни забележителности, уникални скални образувания, запазен колоритен местен бит и фолклор. За да бъда достъпно това богатство от туристически атракции до съвременния потребител и съобразено с неговият модерен начин на живот ние създадохме няколко взаимосвързани туристически портала, които представят на туристите и гостите цялата информация онлайн. Трите потребителски платформи, а именно туристически атракции, винопроизводители и места за настаняване са разположени в интернет на следните адреси: visitrodopy.eu, nagosti.eu, wineone.eu.

Прочети още